אופן בחינת הודאות חשודים בדין הפלילי בישראל: בחינה מהותית ופרוצדורלית של היחס בין סעיף 12 לפקודת הראיות לדוקטרינת הפסילה הפסיקתית

בנימין בלום, יורם רבין, ברק אריאל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במשפט הישראלי, קבילותן של הודאות נאשמים כפופה לשתי דוקטרינות: סעיף 12 לפקודת הראיות, הדורש כי ההודאה תינתן "חופשית ומרצון", ודוקטרינת הפסילה הפסיקתית המעניקה לבית המשפט שיקול דעת לפסול ראיות שהושגו באמצעים פסולים. בפסק דין יששכרוב הביע השופט גרוניס עמדה לפיה סעיף 12 בפרשנותו הנוכחית למעשה כלול בגדר הדוקטרינה הפסיקתית. מאז יששכרוב, הגבול העדין שבין הדוקטרינות אכן נותר עמום. מאמר זה בוחן את ההבדלים המהותיים והדיוניים, התיאורטיים והמעשיים, שבין שתי הדוקטרינות החופפות הללו. המאמר מדגיש את האופי המתקן, הצופה פני עבר, של סעיף 12 לעומת טוהר ההליך והוגנותו, הצופים פני עתיד, והעומדים במרכז הדוקטרינה הפסיקתית; אופיו המוחלט של סעיף 12 לעומת האיזונים המאפיינים את דוקטרינת יששכרוב; והליך משפט הזוטא הנוהג בבחינת הודאות לפי סעיף 12 אך לא לפי דוקטרינת יששכרוב. המאמר קורא לשמר של שתי הדוקטרינות על אף החפיפה החלקית ביניהן תוך הדגשת המקרים שבהם שתי הדוקטרינות עשויות להוביל לתוצאות מנוגדות. כמו כן קורא המאמר להחלתו של משפט הזוטא גם בבחינתן של הודאות לפי דוקטרינת הפסילה הפסיקתית כדי לתת תוקף מלא לדוקטרינה זו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)815-843
Number of pages29
Journalמשפטים
Volumeמ"ו
Issue number3
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • הודאה (משפט)
 • Confession (Law)
 • פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א- 1971
 • Evidence (Law) -- Israel
 • קבילות ראיות
 • דיני ראיות
 • Evidence (Law)
 • פסיקה (משפט)
 • Judgments
 • משפט זעיר
 • זכויות עצירים ונחקרים
 • Prisoners -- Civil rights

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Criminal law -- Israel
 • Evidence (Law) -- Israel
 • Criminal procedure -- Israel

Cite this