אזרחות, מודרניות ואמונה במדינת הלאום: הגזעה ודה-הגזעה בגיור מהגרים רוסים ומהגרים אתיופים בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר מנתח במאמרו את פעולת בתי הדין לגיור כחלק ממנגנון ההדתה של המהגרים לישראל. הוא מצביע על פרקטיקות גיור מבחינות כלפי המהגרים הרוסים וכלפי המהגרים האתיופים, ועל המורשת הגזעית המזינה אותן. לדבריו, הגזענות נכנסת אל הפרקטיקות הגיור ויוצאת מהן, בתנועה בין הגזעה לדה-הגזעה המאופיינת במעבר מייחוסים גופניים לייחוסים תרבותיים.
Original languageHebrew
Title of host publicationגזענות בישראל (קובץ בעריכת יהודה שנהב ויוסי יונה)
Publisherירושלים, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages381-415
Number of pages35
ISBN (Print)9789650204396
StatePublished - 2008

IHP publications

  • IHP publications
  • Conversion -- Judaism
  • Jews, Ethiopian -- Eretz Israel
  • Jews, Ethiopian -- Israel
  • Jews, Russian -- Israel
  • Racism

Cite this