אחריות בינלאומית / משה הירש

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כללי אחריות בינלאומיים מהווים ללא ספק את אחד התחומים החשובים ביותר במשפט הבינלאומי הפומבי. הסיבה לחשיבות מיוחדת זו נעוצה בזיקה של כללי האחריות הבינלאומית לכל התחומים האחרים של המשפט הבינלאומי. בכל פעם שמופרת חובה בכל אחד מתחומי המשפט הבינלאומי, עולות מספר שאלות בדבר מערכת היחסים המשפטית החדשה בין הגורם שהפר כללים אלה לבין הגורם הנפגע. כללי אחריות בינלאומית מספקים תשובות לשאלות החדשות שנוצרות במישור משפטי חדש זה, והם מגדירים, למשל, מתי פעולת ההפרה מיוחסת למדינה מסוימת, מהם התנאים להיווצרות אחריות בינלאומית, מהם החריגים לאחריות זו, ומהן התוצאות המשפטיות של היווצרות אחריות כזו. התוצאות של ייחוס אחריות בינלאומית למדינה בשל הפרת כלל מסוים של המשפט הבינלאומי יכולות לכלול, למשל, חובה לספק סעד מסוים למדינה הנפגעת (כגון פיצויים) או מתן זכות למדינה הנפגעת לנקוט בצעדי גמול חוקיים נגד המדינה המפרה. כללי אחריות בינלאומית עוסקים במגוון רחב של תחומים אך פרק זה ידון רק בכללים העיקריים בתחום חשוב זה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט בינלאומי (קובץ בעריכת רובי סיבל ויעל רונן)
Place of Publicationשריגים-ליאון
Publisherנבו
Pages175-198
Number of pages24
ISBN (Print)9789654421393
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • International law
  • Judicial power
  • Liability (Law)
  • Responsibility
  • Universal jurisdiction

Cite this