איגרת בלתי ידועה של שבתי צבי על 'שבת הגדול - חג המאורות'

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר מובאת תעודה שבתאית חדשה מחוגי המאמינים השבתאיים, הכתובה לדינו והשמורה בגנזי אוניברסיטת ייל. יש במקור זה תרומה לחקר השבתאות וגם לחקר הלדינו. מדובר באיגרת בחתימת שבתאי צבי ובה הוראה למאמינים לחוג את שבת הגדול - היום השמיני לחג התגלותו, הוא יום החג שהחליף את צום י"ז בתמוז. להוראה, המאיימת בעונש סקילה על מחללי חג שבתון זה, נוסף מאמר שבו טען שבתאי צבי להיותו משיח בן דוד, כרך את התגלותו עם גילוי השכינה, ופירש פסוק מפרשת השבוע 'ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ' (במדבר לג, 19) כמדבר בו ובייעודו המשיחי. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-103
Number of pages15
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume80
Issue number1
StatePublished - 2012

IHP publications

  • IHP publications
  • Ladino language
  • Letters
  • Manuscripts -- Editing
  • Shabbat ha-gadol

Cite this