אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי

קרן וינשל-מרגל, מיכאלה קלי (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"אילו שיקולים מנחים שופטים בבואם לקבל החלטות בסוגיות שנויות במחלוקת פוליטית? עד כמה, אם בכלל, משפיעות העמדות האידאולוגיות של שופטים על הכרעתם? איזה משקל ואיזו השפעה יש לחוק? לשאלות אלה השלכות נורמטיביות על סוגיות כגון שיטת מינוי שופטים, הפרדת רשויות, סמכותו של בית המשפט לפסוק בעניינים הנוגעים לקביעת מדיניות ועוד. למרות חשיבות השאלות והימצאותן במוקד הדיון הציבורי בישראל, ניכר חסר במחקרים אמפיריים שעשויים לשפוך עליהן אור. ספרה של ד"ר קרן וינשל-מרגל, אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי, מבקש למלא את החסר. הספר מציע שיטות חדשניות למדידת עמדות אידיאולוגיות של שופטים בישראל וכן להערכת השפעת החוק על החלטותיהם. בהתבסס על מדדים אלו, נערך בספר ניתוח כמותי ואיכותני של החלטות שופטי בית המשפט העליון בתחומי חופש הדת, המאבק בטרור והזכות לבחור ולהיבחר. דפוסי ההחלטות בישראל מושווים לאלו שבבתי המשפט העליונים הפדרליים בארצות-הברית ובקנדה. מהניתוח עולה כי מאפיינים מוסדיים שונים, כשיטת מינוי השופטים ומנגנון ברירת התיקים, מובילים לכך שהשופטים בישראל מונעים במידה נמוכה יחסית מעמדותיהם האידיאולוגיות. ; הניתוח מאיר את הקשר המורכב בין יסודות אידאולוגיים ליסודות ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Number of pages203
ISBN (Electronic)9654421402, 9789654421409
StatePublished - 2016

Publication series

Nameאופקים חדשים במשפט
Publisherנבו
Volumeטו

Cite this