איכות החיים של ילדי ישראל: סקר "עולמות הילדות" בישראל - דוח מסכם

דפנה גרוס-מנוס, אשר בן אריה, שגית ברוק, חניתה קושר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ממצאי הדוח מלמדים שבאופן כללי הרווחה הסובייקטיבית של הילדים בישראל גבוהה, ומסקנה זו תואמת את המגמה הכללית בעולם במדדים אלו. ההבדלים בין בנים לבנות וגם בין ערבים ליהודים על פי רוב אינם גדולים. עם זאת נתגלו הבדלים ניכרים למדי ברווחה הסובייקטיבית של ילדים על פי מידת המחסור החומרי: ילדים שדיווחו על רמות מחסור חומרי גבוהות יותר דיווחו גם על רווחה סובייקטיבית נמוכה יותר ושביעות רצון נמוכה יותר בכל תחומי החיים. אחד ההבדלים הבולטים שעלה הוא במידת שביעות הרצון מהחיים של הילדים כתלמידים, כאשר בנים דיווחו על שביעות רצון נמוכה מבנות, ויהודים דיווחו על שביעות רצון נמוכה מערבים. הבדל זה בלט בעיקר בגיל 8 אך נצפה גם בקרב בני 10 ו-12, שאצלם ניכר הבדל משמעותי בין יהודים לערבים.בבחינה לעומק של אותם ילדים שדיווחו על רווחה סובייקטיבית נמוכה במיוחד, נראה כי התחום שבו שביעות הרצון שלהםנמוכה ביותר הוא בית הספר (לעומת משפחה וחברים), וכן במדדים אחרים שקשורים אל חייהם האישיים (כמו מראה, תחושת חופש ועצמאות וציפייה לעתיד). השוואה של רווחה סובייקטיבית של ילדים במרכז, בפריפריה העירונית ובפריפריה הכפרית מלמדת כי ילדים בפריפריה העירונית דיווחו על רווחה סובייקטיבית נמוכה לעומת ילדים משני האזורים האחרים. ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון חרוב, האוניברסיטה העברית הר הצופים
Number of pages51
StatePublished - 2020

Cite this