איסוף שברי הגולה: חקר הפולקלור הציוני לנוכח השואה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"תרבות עממית מזוהה על פי רוב עם המשכיות. כיצד ניתן לעסוק בה במציאות של שבר וחורבן, המציאות שעמה התמודדו חוקרי הפולקלור הציונים לנוכח השואה? עם הידיעות הראשונות על החורבן באירופה, התאגדו רבים מהם בתל אביב והקימו את החברה לידע עם; במקביל הוקם בירושלים המכון לפולקלור יהודי. שני הארגונים המתחרים התמודדו באופנים שונים עם שברי החיים בגולה, וביקשו ליצור מתוכם משמעות חדשה. ספר זה בוחן את הפולקלוריסטיקה הציונית בשעה גורלית זו, מזווית שרואה במציאות השבורה יסוד עקרוני למחקר על תרבות בכלל, תוך שילוב גישות מחקר הפולקלור וחקר מדעים וטכנולוגיה. הספר מערער על ההבחנה בין ידע מחקרי אינדיבידואלי וידע עממי קולקטיבי, ובוחן את היומיום של המחקר: השימוש בארכיונים, העיסוק בדפים משרדיים, טקסי יובל של חוקרים ופרקטיקות של עריכה ועימוד. המתח בין תרבות לאומית ותרבויות אתניות (עדתיות) מואר כאן בצורה חדשה, כמו גם היחס בין אוונגרד לחקר הפולקלור". -- מהמעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית
Number of pages404
ISBN (Print)9657759471, 978965775946, 9789657759462, 9789657759479
StatePublished - 2018

Publication series

Nameמאגנס - מחקר ועיון
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית

DanaCode

  • DanaCode
  • 004503410120

Cite this