אישורי יציאה לחו"ל לתושבי מזרח ירושלים והגדה המערבית: דו"ח על סמך פניות שהוגשו באמצעות המוקד להגנת הפרט בשנת 1991

יגאל ברונר, אסף אורון

Research output: Book/ReportBook

Abstract

דו"ח זה דן בסוגיה מתחום זכויות האדם בשטחים שנכבשו על-ידי ישראל ב- 1967 - מזרח ירושלים, הגדה המערבית ורצועת עזה - חופש התנועה של התושבים לחו"ל ובחזרה. זכות התנועה של התושב אל מחוץ לארצו ובחזרה אליה מוכרת באמנות בינלאומיות שונות כאחת מזכויות האדם הבסיסיות. על חלק מאמנות אלה חתומה ישראל. השלטון הישראלי בשטחים משלים, מטעם זה ומטעמים רבים אחרים, עם יציאה של תושבי השטחים, בעיקר דרך גשרי הירדן. אולם מתוקף סמכויותיו הנרחבות כשלטון צבאי, הוא שומר לעצמו את הזכות לאסור על יציאת תושבים מסוימים - וגם על האחרים מערים קשיים רבים. השיקול המדריך באופן מוצהר הגבלות אלה הוא חיוניותן לביטחון המדינה. כל שיקול אחר פסול.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמוקד להגנת הפרט
Number of pages32
StatePublished - 1992

Cite this