אי-ביטחון תזונתי בישראל: האם תוכנית תווי המזון היא הפתרון?

ג'וני גל, אורי אוברמן, ניר קידר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, נכון לכתיבת שורות אלו, 16% מהמשפחות בישראל סובלות מאי-ביטחון תזונתי. בד בבד 21% מהמשפחות והנפשות בישראל חיות מתחת לקו העוני (אנדבלד ואחרים, 2023). מקובל להניח כי יש חפיפה רבה בין שתי האוכלוסיות הללו, אם כי הטיפול בשתי התופעות אינו זהה. שיעור הסובלים מאי-ביטחון תזונתי והיקף החיים בעוני בישראל הם יוצאי דופן בחומרתם ביחס למרבית מדינות הרווחה. בשנים האחרונות עמדה שאלת אופן ההתמודדות העדיף עם אי-הביטחון התזונתי על סדר היום הציבורי והביאה לאימוץ כלי מדיניות מגוונים (שרביט וברנדר, 2022). מחקר זה מבקש לתרום לשיח באמצעות בחינת כלִי המדיניות המרכזי מבין הכלים שאומצו בישראל בשנים אלו – תוכנית תווי המזון. -- עמוד 3
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages31
StatePublished - 2023

Publication series

Nameנייר מדיניות
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Volumeמס' 09.2023

Cite this