אלימות בקרב תלמידים בבתי ספר ערביים בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר משווה בין דיווחי קורבנות אלימות של תלמידים בדואים שלומדים בדרום הארץ ובצפונה, ושל תלמידים ערבים שאינם בדואים. ממצאי המחקר מאפשרים לעמוד על מאפייני האלימות של האוכלוסיות השונות מבחינה תרבותית או חברתית-כלכלית. כך עולה בין היתר כי דיווחי התלמידים הערבים הלא-בדואים והבדואים בצפון על פגיעה מילולית-רגשית ופגיעה פיזית מתונה היו גבוהים מאלו של התלמידים הבדואים בדרום, שמצבם החברתי-כלכלי חמור יותר. מגמה הפוכה נמצאה בדיווחים על פגיעה פיזית חמורה שבה הפערים היו משמעותיים ביותר. כמו כן, במחקר נבחנה האינטראקציה בין המשתנים מגדר ומגזר כמשפיעה על הדיוחים לגבי פגיעה בבית הספר. המאמר דן בהסברים אפשריים לממצאי המחקר, ומפרט את ההשלכות על הפרקטיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית, על מדיניות ועל מחקר עתידי. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)203-223
Number of pages21
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeכח
Issue number2-3
StatePublished - 2008

IHP publications

 • IHP publications
 • אלימות בבית הספר
 • School violence
 • ערבים בישראל -- חינוך
 • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
 • בדואים בישראל -- חינוך
 • Bedouins -- Education -- Israel
 • מגדר
 • Sex
 • ערבים בישראל -- כלכלה
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Economic conditions

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
 • Bedouins -- Israel -- Social conditions
 • Children -- Israel -- Social conditions
 • Teenagers -- Israel -- Social conditions

Cite this