'אלרסאלה אלראסתבאשיה' לאבו עבד אללה אלחסין בן חמדאן אלח'ציבי, מעצבה של הדת הנוציירית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר שופך אור על אחד הכתבים המרכזיים אך הפחות ידועים של הדת הנוציירית-עלווית - 'אלרסאלה אלראסתבאשיה' לאבו עבד אללה אלחסין בן חמדאן אלח'ציבי, בן המאה הרביעית/עשירית. מעצבה של הדת הנוציירית-עלווית. בר-אשר מציג את חייו, פועלו וחיבוריו של אלח'ציבי ואחר כך את עיקריה של האיגרת, שפורסמה לראשונה רק בשנת 2006, שכן כרוב כתבי הקודש הנוצייריים, היא נחשבה סודית וראויה לעיונם של חכמי הדת בלבד. הוא מתמקד בשלושה נושאים - המתח שבין אלוהות טרנסצנדנטית ובין אלוהות אימננטית המתגלמת בעלי, היחס לשלושת הח'ליפים הראשונים וסוגיית גלגול הנשמות. המאמר מציג את 'אלרסאלה אלראסתבאשיה' כדוגמה לכתבי היסוד של הדת הנוציירית-עלווית, שלראשונה במאה ה-21 הם נגישים לכל דורש הן במהדורות מודפסות הן באינטרנט. מחד גיסא נגישותם מאפשרת מהפכה של ממש בחקר הדת על היביטיה השונים והבנה מעמיקה הרבה יותר שלה, ומאידך גיסא היא חושפת את הנוציירים בני זמננו לפולמוס נוקס מצידם של חוגים סוניים ושיעיים כאחד, פולמוס שלעתים מביא את הנוציירים להתנער מחלק מכתביהם, העתירים במה שהמוסלימים מגדירים 'אמונות סוטות'. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעיונים בערבית ובאסלאם (קובץ בעריכת איתן קולברג ומיכל בירן)
Place of Publicationירושלים
Publisherהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
Pages11-39
Number of pages29
ISBN (Print)9789652082367
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP publications
  • Khuṣaybī, al-Ḥusayn ibn Ḥamdān -- -969?
  • Nosairians
  • Sunnites

Cite this