אמונה בזמן משבר: רש"ר הירש, הראי"ה קוק, החזון איש, הגרי"ד סולובייצ'יק

משה זלמן אהרנסון, דב איכנולד (Editor), זאב גוטהולד, שמשון רפאל הירש, צבי ירון, יוסף דוב סולוביצ'יק, אברהם יצחק קוק, אברהם יצחק קוק, צבי יהודה קוק, אברהם ישעיהו קרליץ, אבינועם רוזנק

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מובאים כתבים של ארבעה מנהיגים רבניים אורתודוקסים שכל אחד מהם יצר הגות יהודית שונה המגיבה לאתגרי השעה: רש"ר הירש - מכונן הגישה... תורה עם דרך ארץ, הראי"ה קוק - ... מורה הדרך של הציונות הדתית... החזון איש - מעצב דרכה של היהדות החרדית במדינת ישראל, והגרי"ד סולובייצ'יק - ההוגה... של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית..." (הכריכה האחורית)
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמשכל
Number of pages366
ISBN (Print)9789654825573
StatePublished - 2009

Publication series

Nameעם הספר
Publisherמשכל

Cite this