"אנחנו באותה סירה והראש צריך להיות טובת הילד": כיצד מתעצבים דפוסי העבודה של יועצות חינוכיות עם הורים?

משה טטר, רונית כץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הקשר בין מעורבות ההורים בבתי הספר ובין הישגי תלמידים ורווחתם האישית, עומד בבסיס מחקר זה שבדק את הדרך שבה מתעצבים דפוסי עבודתן של יועצות חינוכיות עם הורי התלמידים. באמצעות ראיונות חצי-מובנים רואיינו 18 יועצות שעובדות בבתי ספר ממלכתיים על-יסודיים במגזר היהודי. ממצאי המחקר מראים כי דפוסי עבודתן של יועצות חינוכיות עם הורים מתעצבים בעיקר מהדרך שבה הן תופסות אותם, במובן של "דימוי ההורה" ובמובן של "משאבי ההורה". נמצא שיועצות נעות בין יוזמה ואקטיביות להיטמעות ופסיביות בקשרי העבודה שלהן עם הורים. היחסים המתקיימים עם ההורים נעים בהתאמה בין שותפות ואמון למידור ויריבות. כמו כן נמצא שיועצות החשות מסוגלות עצמית מקצועית גבוהה ומובחנות בתוך המערכת הארגונית, יוזמות קשרים ומעודדות מעורבות, גם עם הורים שנחוו כחסרי כוחות וכחסרי משאבים. נמצאו עוד שלוש זירות תוכן שנמצאו תורמות לדפוסי עבודתן של יועצות חינוכיות עם הורים: תפיסת היועצת את הארגון, תפיסת היועצת את צורכי ההתפתחות של התלמיד המתבגר ותפיסת היועצת את עצמה. לתוצאות מחקר זה יש השלכות עיוניות ומעשיות הנוגעות להכשרת יועצות ומנהלים וכן לעיצוב אקלים בית ספרי המכוון לטיפול בפרט. ממצאי המחקר משמשים בסיס למחקרי המשך הנוגעים לנושאים שיאפשרו יצירת מרחב של שותפות בין הורים לבית הספר בכלל ובהקשר של הייעוץ בפרט. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)41-83
Number of pages43
Journalהייעוץ החינוכי
Volumeכ'
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • יועצים חינוכיים
 • Educational counseling
 • ייעוץ בבית הספר
 • מעורבות הורים בחינוך
 • Education -- Parent participation
 • הורים ובית הספר
 • School management and organization -- Parent participation
 • הורים ומורים
 • Parent-teacher relationships
 • הורים
 • Parents
 • הורים וילדיהם
 • Parent and child

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Educational counseling -- Israel
 • Parent and teenager -- Israel
 • Jews, Ethiopian -- Education -- Israel

Cite this