אסרטיביות בין-קבוצתית ותוך-קבוצתית בקרב מתבגרים עולי חבר-העמים ובני העדה האתיופית: השלכות על הייעוץ החינוכי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה מתמקד באסרטיביות של מתבגרים עולים, ומטרתו להבין טוב יותר את אופייה של האסרטיביות הקשורה במעבר בין-תרבותי. במחקר הומשגו ונמדדו סוגים שונים של אסרטיביות: אסרטיביות כלפי קבוצת החוץ (דהיינו כלפי הוותיקים) ואסרטיביות כלפי קבוצת הפנים (דהיינו כלפי בני ארץ המוצא). נמצא כי האסרטיביות של העולים (משתי הקבוצות) נמוכה מזו של הוותיקים, בעוד רמת האגרסיביות של עולי חבר-העמים נמצאה גבוהה יותר מאשר הרמה של שתי הקבוצות האחרות, ורמת הפסיביות של בני העדה האתיופית נמצאה גבוהה יותר מאשר זו של שתי הקבוצות האחרות. בנוסף נמצאו הבדלים בין המינים, כאשר דפוסי ההתמודדות החברתית של הבנות משלוש הקבוצות השונות היו דומים יותר מאשר הדפוסים בין הבנים משלוש הקבוצות. באשר להבחנה בין שני סוגי האגרסיביות, הבדלים בין אסרטיביות בין-קבוצתית לתוך-קבוצתית נמצאו בקרב עולי חבר-העמים אך לא בקרב בני העדה האתיופית. הממצאים נדונים בהתייחס לתרומתם להבנת האסרטיביות הקשורה במעבר בין-תרבותי, וכמו כן נדונות ההשלכות האפשריות על עבודתם של יועצים חינוכיים עם נוער עולה. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)37-55
Number of pages19
Journalהייעוץ החינוכי
Volume16
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Adjustment (Psychology)
  • Aggressiveness
  • Assertiveness (Psychology)
  • Cultural pluralism
  • Educational counseling
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Jews, Ethiopian -- Israel
  • Jews, Russian -- Israel
  • Sex

Cite this