ארגונים ערביים-פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל

אמל ג'מאל, מיכל אלמוג-בר, רנא אסעיד, תרצה יובל (Editor), ויקטוריה קוקבין

Research output: Book/ReportBook

Abstract

דוח זה מציג נתונים על העמותות הערביות-פלסטיניות בישראל. עמותות הן חוד החנית של החברה האזרחית, והן פועלות במרחב אוטונומי יחסית, המביא לידי ביטוי את רצונם של האזרחים ואת פעילותם לקידום תפיסת עולמם והאינטרסים שלהם ולמתן מענה לצורכיהם. חשיבות העמותות משתקפת במאמץ שהן משקיעות כדי להיטיב עם אוכלוסיות שונות בחברה, במיוחד עם אלה המוחלשות, בתחומים שבהם המדינה אינה משקיעה די משאבים או שאינה פועלת באופן שעולה בקנה אחד עם תפיסת עולמן או עם האינטרסים של אוכלוסיות אלה. העמידה על מצבן של העמותות, על מספרן, על תחומי פעילותן, על היקפי תקציביהן וכד', מאפשרת נקודת מבט פנימית על החברה בכללותה, כמו גם נקודת מבט חיצונית על מדיניות המדינה ביחס לחברה בתחומי חיים שונים. בדוח מוצגות התפלגויות של עמותות בחברה הערבית-פלסטינית בישראל לפי מפתחות שונים, בהם: מיקום, שנת ייסוד, תחומי פעילות ונתונים נוספים. הנתונים וכל הניתוחים המוצגים בדוח מבוססים על מאגר הנתונים "גיידסטאר - אתר העמותות של ישראל", המעודכן לחודש אפריל 2018. --
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי
Number of pages51
ISBN (Print)9789659157433
StatePublished - 2019

Cite this