אתיקה וחוק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כללי אתיקה הם כללי התנהגות. כללים של אתיקה מקצועית הם כללי התנהגות המיועדים לאנשים העוסקים באותו מקצוע. מי שעוסק במקצוע הקשור בייעוץ ובטיפול נפשי, חלות על פעילותו המקצועית כמה מערכות של כללי התנהגות. מקצתם כללי אתיקה, ומקצתם כללי חוק. יש כללי חוק מיוחדים למטפלים ואחרים שאינם מיוחדים למטפלים אבל יכולה להיות להם נפקות מיוחדת בהקשר הטיפולי. העובדה שרק מקצת הכללים הללו מכונים כללי אתיקה אין פירושה שבין הכללים המשפטיים אין כללי אתיקה או כללים הקשורים להתנהגותו האתית של איש המקצוע. חובת הסודיות למשל מופיעה בכל כללי האתיקה, אבל היא גם חובה משפטית החלה על אנשי מקצוע מכוח החוק. כך גם העובדה שמקצת הכללים הללו הם אכן כללי אתיקה אין פירושה שאין להם משמעות משפטית. בפרק זה אנסה להבהיר את היקף תחולתה של כל מערכת בנפרד ואת משמעות הכפיפות לכל אחת מהן ולכולם ביחד. אנסה להבהיר את החפיפה שביניהן ואת ההבחנות שביניהן. בתוך כך אבקש לעמוד על הייחוד של כללי אתיקה בהקש של המקצועות הטיפוליים. אפתח בתיאור כללי ההתנהגות השונים ולאחר מכן אדון במאפיינים של כל מערכת לחוד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationסוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (קובץ בעריכת גבי שפלר, יהודית אכמון וגבריאל וייל). ירושלים
Publisherמאגנס
Pages52-71
Number of pages20
StatePublished - 2007

IHP publications

  • IHP publications
  • Law
  • Professional ethics

Cite this