בהילוך שני: מרמת מתחילים לרמת הביניים

Research output: Book/ReportBook

Abstract

החוברת בהילוך שני מיועדת למורים ולתלמידים שלמדו בתוכנית בראש ובראשונה ברמת המתחילים והגיעו כבר לאמצע רמת ביניים נמוכה. החוברת נכתבה מתוך ניסיון לתת מענה לצורך שנוצר בחומר מרוכז לסיום רמה ב'. הלימוד בחוברת זו ממוקד, והיא משלימה את הוראת פריטי המורפולוגיה והתחביר הנוהגים ברמה זו. בחוברת תשעה פרקים. בכל פרק נושא תוכן (הנושאים נבחרו לפי המשחק "ארץ, עיר"). הפרקים בנויים באופן דומה: קטע פותח, נושא תחבירי, נושא מורפולוגי מתחום השם או מילות היחס וכן קבוצת פועל. בכל פרק קטעי קריאה ושירים המציגים את הנושאים הדקדוקיים וכמובן תרגילים מסוגים שונים.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherאקדמון
Editionמהדורת ניסוי
ISBN (Print)9789653501911
StatePublished - 2018

Cite this