בוגרי מסגרות לילדים בסיכון: השוואה בין מסגרות קהילתיות לפנימייתיות

מיכל צמח, מרים שיף, קרול כהן-פלדמן, יקותיאל צבע

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר השווה את מצבם של בוגרי השמות בקהילה לעומת בוגרי השמות חוץ-ביתיות בשורה של תפקודי חיים: השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי, מצב משפחתי, עבריינות, וחזרה למערכת הרווחה. המדגם כלל 1,480 ילידי 1983. בדיקת מצבם בבגרות (בגיל 24-25) נערכה בשנת 2007. מצבם של הבוגרים נבחן על פי מידע שנמצא בבסיסי נתונים. ההשוואה בין שתי הקבוצות המרשמיות התבצעה לפני זיווג והתאמה בין הקבוצות במאפייני הרקע בשיטת PSM (Propensity Score Matching), ואחרי זיווג והתאמה. אחרי זיווג והתאמה נמצא דמיון רב במצבם של בוגרי שני סוגי המסגרות במדדים שונים, וביניהם שיעור המורשעים ושיעור המסיימים 12 שנות לימוד; אך נמצאו גם הבדלים, כמו רמת ההכנסה, שיעור המועסקים, שיעור הזכאים לבגרות ושיעור החוזרים למערכת הרווחה. מרבית ההבדלים מצביעים על תפקוד טוב יותר של בוגרי ההשמות החוץ-ביתיות. ממצאי המחקר מראים כי מסגרות ההשמה החוץ-ביתיות עשויות לשמש מקום בטוח המאפשר לילד למידה, טיפול והתפתחות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)331-361
Number of pages31
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ו
Issue number3-4
StatePublished - 2016

IHP publications

 • IHP publications
 • Children --  Institutional care
 • Communities
 • Problem children
 • Problem youth
 • System theory
 • בוגרי השמה חוץ-ביתית
 • גישה אקולוגית-חינוכית
 • השמה חוץ ביתית
 • ילדים בסיכון
 • נוער בסיכון
 • קהילה
 • תאוריית המערכות

Cite this