בחינת ההשפעה של חוק לרון על מקבלי קצבת נכות כללית היוצאים לעבוד: שיעור המועסקים ומאפייניהם

אופיר פינטו, מישל סטרבצ'ינסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנת 2009 החל המוסד לביטוח לאומי ליישם את תיקון 109 הידוע בשם חוק לרון. התיקון נועד לעודד את מקבלי קצבת נכות כללית להשתלב בשוק העבודה על ידי שינוי חישוב קצבת הנכות ביחס להכנסות מעבודה. בחלוף חמש שנים, בחנו את השפעת התיקון על מקבלי הקצבה. הבדיקה התבססה על השוואת ההתנהגות בשוק העבודה של שתי קבוצות: מקבלי הקצבה שהושפעו מהחוק ואנשים עם מוגבלות שתכונותיהם זהות, אשר לא קיבלו את הקצבה ולכן גם לא הושפעו מהתיקון, אך היו חשופים לכל שאר הגורמים המשפיעים על תעסוקת אנשים עם מוגבלות (ביקוש לעובדים, שינויים בשכר המינימום וכו'). בפרט בחנו את השאלות האלה: האם השפיע התיקון על שיעור מקבלי הקצבה היוצאים לעבוד וכיצד? מהו פרופיל האנשים שהחלו לעבוד לאחר החלת התיקון בהשוואה לפרופיל של אלה שעבדו לפניו? הממצאים מראים שחל גידול בהיקף ההשתתפות בעבודה של מקבלי קצבת נכות כללית. גידול זה מיוחס ברובו לאנשים שהחלו לקבל קצבה לאחר 2009 והשתלבו בעבודה מיד לאחר שנקבעה זכאותם. עוד נמצא, שהמאפיינים הכלכליים של מקבלי קצבה שהחלו לעבוד לאחר החלת התיקון היו "חלשים" יותר מאלה של מקבלי הקצבה שהשתלבו בעבודה לפניה. העובדים החדשים היו משכילים פחות. התכונות המוטיבציוניות שלהם לעבודה היו "חלשות" יותר: הכיוון שלהם היה עצמאי פחות, והם היו שמרנים יותר. הם התגוררו ביישובים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, ורבים יותר מבני משפחתם קיבלו קצבאות קיום (הבטחת הכנסה או נכות כללית). זאת אף זאת, נראה שאנשים שהעידו על רמה גבוהה של עצמאות והישגיות כלל לא הושפעו משינוי החוק. יתר על כן, נמצא שהשתלבותם של מקבלי הקצבה בעבודה תלויה בביקוש לעבודה מצד המעסיקים: בתקופות שהאבטלה גדלה בהן פוחתים הסיכויים של אנשים עם מוגבלות לעבוד.
Original languageHebrew
Pages (from-to)187-228
Number of pages42
Journalביטחון סוציאלי
Volume102
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 109), התשס"ח-2008
 • Social security -- Law and legislation -- Israel
 • המוסד לביטוח לאומי
 • ha-Mosad le-viṭuaḥ leʼumi
 • קצבאות נכים
 • People with disabilities -- Pensions
 • שיקום מקצועי לבעלי צרכים מיוחדים
 • People with disabilities -- Rehabilitation
 • חוק הביטוח
 • נכים
 • Invalids
 • זכויות נכים
 • עבודה
 • Work
 • תעסוקה
 • Employment (Economic theory)
 • מדיניות חברתית
 • Social policy
 • סטטיסטיקה -- טבלאות, דיאגרמות וכו'
 • Statistics -- Tables

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Young adults with disabilities -- Employment -- Israel
 • People with mental disabilities -- Employment -- Israel
 • People with mental disabilities -- Rehabilitation -- Israel

Cite this