בחינת יעילות התערבות קוגניטיבית-תפקודית Cog-Fun בשיפור תחושת מסוגלות עצמית בביצוע תפקודי בקרב ילדים עם הפרעת קשב

ג'רי הן-מרקוביץ, איתי ברגר, איריס מנור, עדינה הרטמן-מאיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק הבדלים בתחושת המסוגלות-העצמית בביצוע תפקודי בקרב ילדים עם הפרעת קשב לפני ואחרי התערבות בגישה קוגניטיבית-תפקודית Cog-Fun. כמו כן, לתאר את ההתערבות, ובכלל זה תיאור מקרה קצר. שיטה: ההתערבות Cog-Fun, שכללה 10 מפגשים שבועיים, הועברה בהפרש של שלושה חודשים לשתי קבוצות של ילדים בני 10-7 שנים עם הפרעת קשב והוריהם (קבוצה א', N=50, קבוצה ב', N=49). החלוקה לקבוצות הייתה אקראית. לשם בדיקת ההבדל בביצוע תפקודי בעיסוקים יום-יומיים ותחושת המסוגלות-העצמית של הילדים, נעשה שימוש בדיווח עצמי של הילדים ב-(Canadian Occupational Performance Measure (COPM ל-3 מטרות תפקודיות בממוצע, תוך כדי ההתערבות ובסיומה. כמו כן, נבדקו המתאמים בין תפקודים ניהוליים, לפי הציון המסכם של שאלון ה- Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF‎, גרסה להורה, לפני ההתערבות לבין ציון ממוצע של ה-COPM הראשוני ובסיום ההתערבות. תוצאות: לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות מבחינת משתנים דמוגרפיים ואישיים. נמצא הבדל מובהק בין הציון הממוצע בחלק של תפיסת היכולת הביצועית של ה- COPM הראשונית ואחרי ההתערבות, וניכר שיפור של ממש בשתי הקבוצות (Partial η² = .738). לא נמצא מתאם מובהק בין ממוצע ציוני ה-BRIEF לבין הציון הממוצע הביצועי של ה-COPM הראשוני ובסיום ההתערבות (p>.5). מסקנה: ממצאי המחקר מציעים שהתערבות Cog-Fun עשויה להיות יעילה לשיפור בביצוע התפקודי ובתחושת המסוגלות-העצמית בקרב ילדים עם הפרעת קשב. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)235-249
Number of pages15
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume26
Issue number3
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Attention-deficit-disordered children
  • Attention-deficit-disordered youth
  • Executive functions (Neuropsychology)
  • Medical care
  • Occupational therapy
  • Self-efficacy

Cite this