בין הרחם ללב: ביקורת תרבותית על ביקורת הפמיניזם הרדיקלי על האהבה

Translated title of the contribution: Hearts and Wombs: A Cultural Critique of Feminist Critiques of Love

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מתעמת עם הביקורת הפמיניסטית. אהבה רומנטית, המוגדרת באופן מינימלי כ"יכולת לממש ספונטניות ואמפתיה ביחסים ארוטיים", מוצגת בשיח הביקורתי של הפמיניזם הרדיקלי כשזורה במבני כוח פטריארכליים. מנגד, טוענים המחברים, בחינה השוואתית אמפירית של ייצוגיו של רגש זה מלמדת, כי אידיאולוגיות של אהבה רומנטית אינן אחידות בהקשרים שונים, ואף אינן משקפות עמדה קבועה של נשים בתוך מבנה של אי שוויון. המאמר מציע בחינה אמפירית של אופני הבניה שונים של רגש האהבה הרומנטית בשני סוגים של הקשרים פוליטיים-תרבותיים: בחברה הישראלית, הנשלטת במידה מסוימת בידי אתוס קומוניטרי, ובחברה האמריקנית, הנשלטת בידי אתוס ליברלי. המחברים בוחנים ייצוגים של אהבה רומנטית בשתי החברות, כפי שהם באים לידי ביטוי בעיתוני נשים. הם טוענים כי בעוד שבארגון החברתי הליברלי הביא רגש האהבה הרומנטית לשוויון ביחסי המגדר בספרה הפרטית (משום שהוא איפשר לנשים לפתח זהות אינדיבידואלית ואוטונומיה אישית, ועל כן שימש זירה שבה נאלצו גברים להתפשר עם נשים), דווקא במסגרת החברה הקומוניטרית רגש האהבה הרומנטית שזור בערכים קולקטיביסטיים ופטריארכליים, המשעתקים את אי השוויון ביחסים בין המינים
Translated title of the contributionHearts and Wombs: A Cultural Critique of Feminist Critiques of Love
Original languageHebrew
Pages (from-to)205-234
Number of pages30
Journalתיאוריה וביקורת
Volume25
StatePublished - 2004

IHP publications

  • IHP publications
  • Armies
  • Families
  • Feminist criticism
  • Israel -- Social conditions
  • Love
  • United States -- Social conditions

Cite this