בין ז'נווה לירושלים: יחסי ממשל-חברה אזרחית בדיווח לוועדות האו"ם כאמצעי להטמעת זכויות האדם הבין-לאומיות בישראל

שלומי בלבן, תומר ברודי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בפרקטיקות של דיאלוג בין ארגוני חברה אזרחית למדינה בתחום זכויות האדם בכל הנוגע לתהליכי הדיווח והמעקב במערכת אמנות האו"ם, על היבטיהם הפורמליים והמעשיים. מאמר זה נכתב כחלק מפרויקט ראשון מסוגו בישראל, שנעשה במסגרת מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים, ובו נוסו בפועל כמה מודלים משלימים לשיפור הממשק שבין הממשלה לבין החברה האזרחית בכל הקשור לתהליכי הדיווח והמעקב במערך זכויות האדם של האו"ם. הפרויקט מומן באמצעות מענק שהתקבל מהאיחוד האירופי במסגרת ה-European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR). המאמר דן באפקטיביות של הדיאלוג הפנים-מדינתי על רקע מחקר השוואתי ועל סמך הניסיון שנצבר במסגרת הפרויקט של מרכז מינרבה לזכויות האדם בירושלים. המחקר מבוסס על שיחות וראיונות שנערכו עם אנשים המשתתפים בתהליכים, בצורה זו או אחרת, בין שמדובר בנציגי המדינה, בין בעובדי ארגוני חברה אזרחית או ארגונים אשר מנסים לסייע לקיומו של דיאלוג. המאמר מבוסס גם על פעולות שנעשו במסגרת הפרויקט וגם על צפייה בוחנת על התהליך שהכותבים היו שותפים לו במשך שלוש שנים. במאמר מוצגים ומתוארים מנגנוני האו"ם לניטור אמנות זכויות האדם, ותפקידם; נערך בו דיון בתהליכי הדיווח והמעקב בוועדות הניטור, על שלביהם השונים; נסקרים הדיווח הממשלתי כפי שמבוצע במדינת ישראל ומעורבותם של ארגוני זכויות אדם בתהליך כפי שבאה לידי ביטוי עד כה; נבחנים יחסי ממשל-חברה אזרחית בתהליך הדיווח והמעקב; ומוצג הפרויקט של מרכז מינרבה על מרכיביו השונים, בהבלטת ההתפתחויות השונות לאורך התקדמותו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-67
Number of pages59
Journalחוקים: כתב עת לענייני חקיקה
Volume10
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Civil society
  • Dialogue
  • Human rights
  • International law
  • Legislative bodies
  • Treaties
  • United Nations

Cite this