בין מחאה למטרד מאיים: הפגנה ליד ביתם של אנשי ציבור

ברק מדינה, דרור גשל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעקבות הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 26) (רישוי הפגנות), התשס"ט 2009. משמרת מחאה ליד בית המגורים של האדם שכלפיו היא מכוונת משמשת אמצעי יעיל להביא לידיעתו של איש הציבור את עמדת המפגינים, אך גם להפעלת לחץ עליו. עד כה לא הוסדרה הסוגיה בחקיקה ולאחרונה יזמה הממשלה את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 26 ) (רישוי הפגנות), התשס"ט-2009. מוצע שם שהדרישה לקבלת רישיון כתנאי לקיום הפגנה תוחל גם על קיום משמרת מחאה ליד בית מגורים, שמטרתה למחות נגד מעשה של אדם המתגורר באותו בית; עוד מוצע כי מפקד המחוז של משטרת ישראל לא ייתן רישיון לקיים הפגנה כאמור אלא אם נוכח שלא ניתן לקיימה "במקום מתאים אחר". חיבור זה בוחן את ההסדר המוצע ואגב כך גם את הדין הנוהג בשלושה מישורים. הראשון מתייחס למשטר הרישוי של הפגנות. במישור השני המחברים סבורים כי ראוי לקבוע שהחלטת המשטרה צריכה להתבסס אך ורק על שיקולים "מבצעים", הקשורים קשר ישיר לתחומי האחריות של המשטרה. המישור השלישי עוסק בהסדר הרצוי ביחס להפגנות הנדונות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)197-254
Number of pages58
Journalחוקים: כתב עת לענייני חקיקה
Volume2
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Demonstrations
  • Demonstrations -- Law and legislation -- Israel
  • Harassment
  • Protest movements

Cite this