בין מסע אלונקות למגש הכסף: בין קולנוע לאתיקה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

" ... עשרה סרטים ישראלים שנעשו בין השנים 2016-1968: המתח בין המילה לבין אמנות הקול והתמונה; התמודדותו של צ'אפלין עם הפסקול כחומר והתפנית מראינוע לקולנוע; אתיקה והקשר בין קולנוע תיעודי לקולנוע עלילתי - כל אלה הם אחדים מהנושאים שבאמצעותם בוחן פרמינגר את כוחו של הקולנוע לחקור את עצמו ואת העולם ... ספר זה מציע התבוננות חדשה ומרתקת על הקולנוע ועל תהליך הפרשנות שלו ; בדרכו הייחודית הוא בוחן את המבע הקולנועי של הסרטים הנדונים מפרספקטיבה של במאי ויצירת זיקה הדוקה בין הפרשנות המבוססת על מבע קולנועי לבין ההתייחסויות ההיסטוריות, החברתיות, התרבותיות, הפוליטיות והפילוסופיות של הסרטים השונים." -- מכריכה אחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Number of pages276
StatePublished - 2017

Publication series

Nameהסדרה לקולנוע
Publisherרסלינג

DanaCode

  • DanaCode
  • 058500013488

Cite this