ביקורו של החכם הכפרי בעיר הגדולה: אינטרטקסטואליות והקשר במעשה חכמים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מנתח מסורת סיפורית מיוחדת וקדומה ששרדה בשני גלגולים מאוחרים שמקורם משותף. מסורת זו מורכבת משני סיפורים נפרדים שחוברו יחדיו. שני הסיפורים נמצאים בקהלת רבה וב'ספר מעשיות'. בקהלת רבה שני הסיפורים שלובים בפסקה שדורשת את הכתוב המקראי 'עת למות' (קה' ג 2). מכיון ש'ספר מעשיות' הוא חיבור ילקוטי אין לדעת מאיזה הקשר נלקחו הסיפורים שבו. שני הסיפורים שמרכיבים את המסורת נדבקו זה לזה משום שפועל בהם אותו גיבור רבני, ר' שמעון בן חלפתא. המאמר נפתח בשחזור המסורת המקורית של כל אחד מן הסיפורים, לאחר מכן יבוא ניתוח המרכיבים של כל סיפור ודיון בדגם העומק שלו. הדיון נוגע הן ביסודות הפולקלוריסטים של הסיפורים והן בעיצובם הספרותי ובקשריו של עיצוב זה למוטיבים ספרותיים בסיפורי הנביאים בתנ"ך. לאחר ניתוח הסיפורים נדונה השאלה מה היא המציאות ההיסטורית שהולידה את המסורת הסיפורית. המחבר טוען שהסיפורים נוצרו כתוצאה מעימות מעמדי האופייני לחברה של חכמי התלמוד במאה השלישית, ושניכר בטקסט ניסיון לפתרון העימות. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-24
Number of pages22
Journalמחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
Volume26
StatePublished - 2009

IHP publications

  • IHP publications
  • Midrash rabbah -- Ecclesiastes
  • Midrash ha-gadol
  • Criticism, Textual
  • Midrash rabbah -- Deuteronomy
  • Intertextuality

Cite this