בלשון רבים: אתגרי הפלורליזם בחינוך יהודי

דוד ביאל, ג'ן גלסר, יובל דרור, חגית וולף, דבורה וייסמן, ליאון וינר דאו, גילי זיוון, מיכאל בן מתתיהו מאיר, מיכאל מרמור, מרדכי ניסן, יהוידע עמיר, רונית פולסקי, אבינועם רוזנק, Bryan Conyer, Michael Gillis (Editor), Jen Glaser, Michael Marmur, Michael A Meyer, Michal Muskat-Barkan (Editor), Alex Pomson (Editor)Randal F Schnoor, Leon Wiener-Dow

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בירור המונח "פלורליזם" והבחנה בינו לבין סובלנות, רלטיביזם ומונחים משיקים אחרים, מעסיק אחדים ממאמרי הספר. בחלק הפילוסופי של הספר מציעים מאמרים שונים בסיס לחיבור או להנגדה בין חינוך יהודי ופלורליזם. מאמרי החלק הפדגוגי של הספר מציעים תשתיות תיאורטיות לפלורליזם בחינוך יהודי ודנים בפוטנציאל החינוכי שלהן. חלק זה כולל גם התבוננות רפלקטיבית של חוקרים-מחנכים על פרקטיקות שלהם המתקיימות בהקשר פלורליסטי ומציבות שאלות מאתגרות בפני החינוך היהודי. החלק האחרון של הספר מציג מחקרי שדה המתארים ומציעים דרכי ניתוח והמשגה למסגרות של חינוך יהודי פלורליסטי. הצבת מאמרי ההגות, התיאוריה והמחקר זה בצד זה מבליטה את ריבוי הדרכים לתאר ולנתח את התופעה של חינוך יהודי פלורליסטי בהקשרה הריאלי בישראל ובתפוצות. השימוש במונח פלורליזם בשדה החינוך היהודי נהיה שכיח ולעיתים מכוון למשמעויות שונות. ספר זה הנו תרומה משותפת של חוקרים ומחנכים להעמקת הדיון במושג "פלורליזם" ובהשתמעויותיו לחינוך יהודי בארץ ובתפוצות. הספר מבקש ליצור שפה לבירור הדילמות, היעדים האפשריים, המחירים כמו גם היתרונות שצומחים מן המפגש בין פלורליזם לבין חינוך יהודי.
Original languageEnglish
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
Number of pages287
Editionמהדורה ראשונה
ISBN (Electronic)9654937476, 9654937484, 9789654937474, 9789654937481
StatePublished - 2014

Publication series

NameStudies in Jewish Education
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
Volume14

Bibliographical note

בראש השער: המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון -- האניברסיטה העברית בירושלים, היברו יוניון קולג' -- מכון למדעי היהדות, ירושלים

Cite this