"גוף הראיות": "זירת הפשע", סוגת הבילוש והמצב הפוסט-אנושי

טלי יעקבי-גרוס, עמית פינצ'בסקי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את השתקפות המשפט בטלוויזיה. הוא בודק את דרמת הבילוש הטכנולוגית "זירת הפשע" (CSI) כהתפתחות אחרונה בסאגת הבילוש. באמצעות נקודת מבט השוואתית נחשפת דמותו של הבלש כמבטאת את הלכי הרוח של החברה בה הוא פועל. לאורך ההיסטוריה שולבו כלים מדעיים בעלילות סיפורי הבלשות, וחשיפת הפשע בישרה על פי רוב את השבת הסדר החברתי על כנו. בסדרה זו ישנה הגדרה מחדש של היחסים בין הסוכן האנושי לבין הטכנולוגיה. טענת המחברים היא כי הסדרה הנבחנת הינה מקבילה פופולארית לשיח האקדמי על אודות הפוסט-אנושי, שיח הדן בשאלת קשרי הגומלין שבין האנושי לטכנולוגי, ובתהליך טשטוש הגבולות ההיררכים ביניהם.
Original languageHebrew
Title of host publicationרשת משפטית: משפט וטכנולוגיית מידע (קובץ)
Publisherהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages451-473
Number of pages23
StatePublished - 2011

IHP publications

  • IHP publications
  • Detective and mystery stories
  • Law and socialism
  • Mass media and criminal justice
  • Technology
  • Television -- Social aspects

Cite this