גיור מהגרים: התאזרחות, ממשליות והדתה בישראל של שנות האלפיים

Translated title of the contribution: Converting Immigrants: Citizenship, Governmentality and Religionization in Israel during the 2000s

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בתהליכי הגיור בישראל בעשורים האחרונים. המחבר מבקש להציע פרשנות חדשה לתהליכי הגיור בישראל לאור המסגרת הפרשנית והתיאורטית של הממשליות. המחקר הקיים על תהליכי הגיור בישראל נעשה ברובו מתוך עיסוק בגיור כתהליך דתי, הלכתי או פוליטי-מפלגתי, ואילו מחקרו של המחבר מתמקד במבני העומק ובאסטרטגיות הפעולה של הממשליות המודרנית - כלומר הוא מסביר את תהליכי הגיור בישראל על ידי בחינת האופנים שבהם מדינת הלאום המודרנית מפקחת על אזרחיה, מנהלת אותם ושולטת בהם, ובפרט האופן שבו המדינה מנהלת את זהות אזרחיה כחלק ממנגנון השליטה שלה. אך המחבר אינו מקבל את הממשליות המודרנית כדבר מובן מאליו; הוא מציע להשתמש בגיור כבמקרה מבחן כדי לערוך דיון ביקורתי במסגרת הפרשנית והתיאורטית של הממשליות עצמה. המחקר הקיים על ממשלתיות, הוא טוען, מתעלם ברובו מדרכי הפעולה של השחקנים החברתיים. הוא מתבונן ברמה המקרו-חברתית ומפחית בערכם של יחסי הכוח בין קבוצות אינטרסים בחברה ובמדינה. הוא מבקש אפוא לעמוד על דרכי הפעולה של שחקנים חברתיים ברמת המיקרו בהקשרים מקומיים וספציפיים ולבחון את יחסי הכוח הכרוכים בדרכים השונות שבהן הממשליות פועלת.
Translated title of the contributionConverting Immigrants: Citizenship, Governmentality and Religionization in Israel during the 2000s
Original languageHebrew
Title of host publicationפערי אזרחות (קובץ בעריכת יוסי יונה ואדריאנה קמפ)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages207-238
Number of pages32
ISBN (Print)9789650204129
StatePublished - 2008

IHP publications

  • IHP publications
  • Citizenship
  • Conversion -- Judaism
  • Group identity
  • Immigrants
  • Israel -- Emigration and immigration -- Religious aspects
  • Jews -- Identity
  • Judaism and state

Cite this