גילנות בראי הערכה ומדידה: ממצאי סקר מקדים

שרון שיוביץ-עזרא, ליאת איילון, ג'ני ברודסקי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנים שחלפו מאז נוצר מושג הגילנות, הוא נמדד אמפירית בשלל דרכים. כמה מהדרכים המקובלות והשכיחות למדידתו אומצו בסקר המקדים שערכנו לאחרונה בישראל. הסקר צועד צעד ראשון בלמידת התופעה בהקשר הישראלי וישמש בסיס להמשך חקירה ועיון. מחקרים עתידיים ירחיבו את הבדיקה לכלל האוכלוסייה בישראל, להשוואות בינלאומיות ולשימוש במתודות מחקריות נוספות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationגילנות בחברה הישראלית (קובץ בעריכת ישראל איסי דורון)
Place of Publicationירושלים
Publisherהקיבוץ המאוחד
Pages97-131
Number of pages35
ISBN (Print)9789650206635
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Age discrimination
  • Attitude (Psychology)
  • Evaluation
  • Measurement
  • Surveys

Cite this