גישה חדשה לחקר היחסים שבין מערכת הביטחון לחברה האזרחית בישראל

אורן ברק, גבריאל שפר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברים בוחנים בדרך ביקורתית את שלוש הגישות העיקריות בחקר יחסי הגומלין של המגזרים הביטחוני והאזרחי בישראל - "הגישה המסורתית", "הגישה הביקורתית" ו"הגישה הביקורתית החדשה" - על רכיביהם התרבותיים, החברתיים, הפוליטיים והכלכליים. בעקבות זאת הם מציעים גישה קונספטואלית ומחקרית חדשה שתתגבר על כמה מהחסרים המצויים בשלוש הגישות האלה, בייחוד באשר ליחסים ולמגעים הלא פורמליים בין הגורמים הביטחוניים לבין הגורמים האזרחיים. ליחסים אלה השפעה ניכרת על קביעת המדיניות בתחומים חשובים ורגישים רבים בישראל, ובכללם תחומי התרבות והשיח הפוליטי והכלכלי.
Original languageHebrew
Title of host publicationצבא שיש לו מדינה (קובץ בעריכת גבי שפר)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages12-20
Number of pages9
ISBN (Print)9789654079204
StatePublished - 2007

IHP publications

  • IHP publications
  • Civil society
  • Civil-military relations
  • Israel -- Security

Cite this