גישה מקצועית מבוססת-למידה לפיקוח על שירותי רווחה: חקר מקרה של רשות חסות הנוער

אבישי בניש, דנה הלוי, שמעון שפירו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לעובדים סוציאליים תפקיד מפתח בפיקוח על שירותי רווחה. מטרת המחקר היתה לבחון כיצד עובדים סוציאליים המתפקדים כמפקחים או כמפוקחים בשירותים אלו תופסים את מטרות הפיקוח ואת מערכת היחסים ביניהם. המחקר מבוסס על 24 ראיונות עם מפקחים, מפוקחים ובעלי תפקידים נוספים המעורבים בפיקוח על מעונות לבני נוער בסיכון של רשות חסות הנוער. המחקר מעלה שברשות חסות הנוער התפתח דפוס ייחודי של פיקוח, שמחברי המאמר מכנים אותו גישה מבוססת-למידה לפיקוח. זוהי גישה פיקוחית-מקצועית, אשר שמה במרכז את הבטחת רווחתם של החוסים, ואשר מאפשרת מידה של שיקול דעת מקצועי למעונות ולמפקחים. גישה זו מבוססת על ההנחה שהדרך הטובה ביותר להבטחת שלומם וקידומם של החוסים היא פיתוח היכולות המקצועיות של המעונות באמצעות ייעוץ וחניכה, תוך שילוב של תפקידי הבקרה בתפקיד זה. בשונה מהגישה הלגליסטית-בקרתית, הגישה מבוססת-הלמידה אינה נסמכת על ריחוק ופורמליות אלא על יחסי אמון, פתיחות ודיאלוג בין מפקחים ומפוקחים. המאמר עומד על קשרי הגומלין בין תהליך הפיקוח ומטרותיו לבין הרקע המקצועי של המפקחים כעובדים סוציאליים. הדיון המסכם מנתח את החוזקות והחולשות של הגישה המקצועית מבוססת-הלמידה לעומת הגישה הלגליסטית-בקרתית, ועומד על המסקנות של ניתוח זה לפרקטיקה של הפיקוח על שירותי הרווחה האישיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)119-148
Number of pages30
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ח
Issue number1
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP publications
  • Delegated legislation
  • Dialogue
  • Learning
  • Social service
  • Social workers
  • Social workers -- Supervision of

Cite this