גישות פוסקי הלכה לעונש המאסר במדינת ישראל: בין פנולוגיה לאידאולוגיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר דן בגישות פוסקי זמננו לעונש המאסר בהקשר פנולוגי ואידאולוגי. המאמר מציע למקם גישות של פוסקי הלכה על פני רצף של שלוש עמדות: (א) גישה המאפשרת את השימוש בעונש מאסר (הרב יצחק א' הלוי הרצוג; הרב אליעזר יהודה וולדנברג; הרב אשר ז' וייס); (ב) גישה המצמצמת את השימוש בו למקרים מיוחדים (הרב יעקב אריאל); (ג) גישה האוסרת את השימוש בו (הרב חיים דוד הלוי; הרב אליהו בקשי-דורון). המאמר טוען כי החל משנות ה-70' הפסיקה ההלכתית הבעיה, ככלל, יחס ביקורתי כלפי עונש זה ומציע למקם שינוי זה מעבר לתפיסת המאס כעונש גומלין. המאמר מראה כי פוסקים דחו הצדקה גמולית למאסר בשל הקושי האנושי לדייק בהערכת העונש הצודק ותפיסתו כעונש לא מידתי. במישור התועלתי, הודגש האפקט הקרימינוגני של בית הסוהר והפער בינו לבין אופיו הקהילתי-דתי של המשפט העברי. המאמר טוען כי ברקע היחס הביקורתי כלפי המאסר עומדים לעיתים שיקולים הלכתיים-אידאולוגיים ועיקרם בירידת השאיפה לשלב את המשפט העברי ושיקול הדעת הרב הדרוש לגזירת מאסר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אליקים רובינשטיין (קובץ בעריכת אהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, איילה פרוקצ'יה ורינת סופר)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pagesכרך א', 323-358
ISBN (Print)9789654422123
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Bakshi-Doron, Eliyahu
  • Imprisonment
  • Jewish law
  • Religion and state

Cite this