גנזי חז"ל בספרות הקראית בימי הביניים

Translated title of the contribution: Rabbinic excerpts in Medieval Karaite literature

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"החכמים הקראים בתקופת תור הזהב של הקראות הכירו היטב את ספרות חז"ל, ופעמים רבות שילבו מובאות ממנה בחיבוריהם. ספר זה חושף את ההיקף הנרחב של המובאות מחיבורי חז"ל המשוקעות בכתבי הקראים מתקופה זו, מציג אותן במהדורה מדעית ודן בהן מהיבטים שונים. המובאות שהספר מתבסס על מחקרן כתובות באותיות עבריות או בתעתיק לכתב ערבי, וכתבי היד הקראיים שהן משובצות בהם כתובים ערבית ועברית, ומכילים חיבורים פרי עטם של חמישה עשר חכמים קראים מן המאה התשיעית עד המאה האחת עשרה. הבאה זו ממגוון רחב של מקורות תנאים ואמוראיים - ובכללם המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה, התלמודים ומדרשי האגדה - מעידה על בקיאותם של חכמי הקראים בספרותם של יריביהם הרבנים ועל יחסם המורכב לכתביהם. שני כרכים בספר. בכרך הראשון, עיונים פילולוגיים ובלשניים, ארבעה עשר פרקי דיון פילולוגי ובלשני מקיף במובאות מספרות התנאים והאמוראים ששובצו בכתבי היד הקראיים. בפרקים אלה נידונים מקורם של כתבי היד, לשונם וכתבם; מניעיהם של המלומדים הקראים לשלב חומר רבני בחיבוריהם; ייחודו של החכם הקראי ישועה בן יהודה; שיעור המקורות הרבניים שצוטטו וגיוונם; מאפייני המובאות, ניקודן, הטעמתן ומסורת ההגייה של העברית העולה מהן. הכרך השני של הספר הוא מהדורה מדעית מוערת של המובאות האלה. נוסח הפנים במהדורה מלווה בארבעה אפרטים מפורטים". -- כריכה אחורית.
Translated title of the contributionRabbinic excerpts in Medieval Karaite literature
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Number of pages1282
Volumeא-ב
ISBN (Print)9789655360691, 9789655360691 (v.1), 9789655360707, 9789655360707 (v.2)
StatePublished - 2011

Cite this