דברים על הספר 'עולמות שזורים' מאת חוה לצרוס-יפה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הספר משקף את אחד מתחומי עניינה העיקריים של חוה לצרוס-יפה: יחסי הגומלין שבין היהדות והאסלאם. מטרתו העיקרית היא עיסוק בשאלת יחסם של מוסלמים מימי הביניים למקרא ומידת הכרתם אותו. חמישה מתוך ששת פרקיו נכתבו מלכתחילה כפרקים לספר זה ואילו פרק אחד - הפרק השלישי, נתפרסם ב'תרביץ' שנים אחדות קודם לכתיבת הספר, אך הוא משתלב בו בצורה מושלמת. כמו כן רואה אור בשנית הנספח 'על ידיעת הקוראן בקרב היהודים ועל יחסם אליו' שהתפרסם בעבר ב'ספונות'. פרסומו החוזר במסגרת ספר זה הוא במקומו. הוא מעניק לקורא מעין תמונת ראי של הנושא העיקרי. הקורא נמצא למד בעיקר מה יחסו של האסלאם למקרא ומה הייתה מידת הכרתם של מוסלמים אותו, אך במידת מה גם מה ידעו בני תרבות המיעוט - כלומר היהודים - על הספר הקדוש של בני הדת השלטת וכיצד התייחסו אליו.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאסלאם ועולמות השזורים בו (קובץ בעריכת נחם אילן)
Place of Publicationירושלים
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ללמודי אסיה ואפריקה ומכון בן צבי
Pages9-19
Number of pages11
ISBN (Print)9652350893
StatePublished - 2002

IHP publications

  • IHP publications
  • Bible
  • Bible -- Hemeneutics
  • Islam -- Relations -- Judaism
  • Judaism -- Relations -- Islam
  • Qur'an

Cite this