דגמי הבחירה הלקסיקלית בזמר העברי כגילוי לתהליכים של ריבוד לשוני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר המבוסס על בחינת רפרטואר השירים הפעיל של הזמר העברי בתקופת היישוב, מתרכז בסוגיית אוצר המילים. מטרתו היא להציג את דגמי הבחירה העיקריים בתחום הלקסיקלי שתרמו ליצירת אופיו הלשוני הייחודי של הזמר. דגמי הבחירה הללו, כמו דגמי בחירה מקבילים בתחומי הדקדוק והתחביר שייכו את הזמר ללשון התרבות של תקופתו. בהתאם לנורמות ששלטו בתקופה זו בלשון התרבות בכללותה התאפיין הזמר בתפוצה נרחבת של פריטי לשון שיצרו בו עושר לשוני והגבהה סגנונית. לצד קווי השיתוף הללו התממשו בו דגמי בחירה שבהם התייחד בתוך תחומיה. קווי לשון מסויימים שהיו אופייניים לכמה מגילוייה האחרים של לשון התרבות, הקנונית והלא קנונית, נעדרים מן הזמר. נדירותם תרמה לייחודו של הזמר ולעיצוב לשונות כרובד לעצמו במסגרת לשון התרבות (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה - כרך ג (קובץ)
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages287-310
Number of pages24
StatePublished - 2003

IHP publications

  • IHP publications
  • Hebrew language, Modern
  • Songs, Hebrew
  • Vocabulary

Cite this