דיוני ועדת נסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל

Translated title of the contribution: Land development processes in Israel in the privatization era viewed through the lens of the Nissim Commission deliberations

תומר אש, ערן פייטלסון, שונמית קרין

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בחמש עשרה השנים האחרונות, נחשפה הקרקע הציבורית בישראל ללחצי פיתוח מצדם של יזמים פרטיים. יזמות זו מהווה שינוי מהותי במדיניות הקרקעית ובמדיניות התכנונית בישראל והינה בעלת השלכות מרחיקות הן מבחינת יחסי הון-שלטון - שכן לראשונה מאז קום המדינה התאפשר להון פרטי להשתתף ברווחי שינוי ייעוד הקרקע הציבורית - והן מבחינת דפוסי הפיתוח. מחקר זה בוחן את דיוני ועדת נסים כצוהר להבנת מגמות ותהליכי פיתוח בתקופה נתונה 2001-1995. המחקר מתמקד בתהליך הפיתוח, בשחקנים המרכזיים, במניעים שהנחו אותם ובמנגנון הפיתוח של הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחים בישראל. הניתוח מתייחס לעצם התהליך ולא לתוצאותיו ומציע, בין השאר, אפשרות של חיזוי מוקדם של תהליך הפיתוח והמגמות הצפויות.
Translated title of the contributionLand development processes in Israel in the privatization era viewed through the lens of the Nissim Commission deliberations
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמחקרי פלורסהיימר - האוניברסיטה העברית בירושלים
StatePublished - 2009

Publication series

Nameפרסום
Publisherמחקרי פלורסהיימר - האוניברסיטה העברית בירושלים
Volumeמס' 1/70

Bibliographical note

notValidatingIssn:0792-6251 ;

Cite this