דין הנאמנות בישראל: מאבני נגף לאבני חן?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

משטר הנאמנות הישראלי שלפי חוק הנאמנות היה, בעת שנחקק, חריג בקרב משטרי הנאמנות בעולם. בניגוד לרובם המכריע של משטרים אלה, החוק התיר יצירתה של נאמנות ללא העברת הבעלות בנכסים הכפופים לנאמנות לנאמן; לא הגביל את משך הנאמנות; יצר שני משטרי נאמנות שונים, שתחולת אחד מהם תלויה בדרך יצירת הנאמנות; וקבע נורמה מחדלית לפיה זכותו של נהנה על פי אחד ממשטרים אלה אינה ניתנת להמחאה, לשעבוד או לעיקול. בחוק הוטחה ביקורת חריפה, ובהצעת חוק דיני ממונות מוצע למחוק את רוב היבטי משטר הנאמנות הישראלי שהפכו אותו לחריג בין-לאומי. אך הצעה זו מקודמת באטיות רבה, ובינתיים עבר גל גדול של שינויים על משטרי הנאמנות שבשיטות משפט אחרות, שקירב רבות מהן דווקא לאותם היבטים של משטר הנאמנות הישראלי שעליה נמתחה בארץ ביקורת חריפה ושאותם מוצע בהצעת חוק דיני ממונות לנטוש. המאמר בוחן מחדש את היבטיו יוצאי הדופן של משטר הנאמנות הישראלי הקיים ובודק אם אכן מדובר ב"אבני נגף", כפי שכינה אותם יהושע ויסמן, או שמא היבטים אלה הם דווקא אבני חן בכתרו של המשפט הישראלי. מחבר המאמר מסיק כי יש מקום להכניס במשטר הנאמנות הישראלי שינויים ניכרים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)439-514
Number of pages76
Journalמשפטים
Volumeמ"ה
Issue number2
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Debtor and creditor
  • Possession (Law)
  • Property
  • Restraint of trade
  • Trusts and trustees
  • Trusts and trustees -- Israel

Cite this