דיני זכויות האדם בישראל

ברק מדינה, מיכאלה קלי (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

המושג זכויות אדם הוא נדבך מרכזי בשיח המוסרי, הפוליטי והמשפטי, אך היבטים מרכזיים ביחס למהותו שנויים עדיין במחלוקת. ספר מקיף זה מציע דיון שיטתי במכלול ההיבטים של ההגנה המשפטים על זכויות האדם. הדיון בספר עומד על המורכבות של דיני זכויות האדם באמצעות הצבעה על הסוגיות העקרוניות הרבות הטעונות הכרעה ואפיון של תפיסות-היסוד המתחרות בסוגיות השונות. הפרק הראשון, שהיקפו כרבע מן הספר, כולל הצגה רחבה של עקרונות היסוד של דיני זכויות האדם. שאר הפרקים מוקדשים לדיון מפורט בזכויות אדם מסוימות: שוויון, חופש ביטוי, חופש מצפון, חופש דת, קיום בכבוד, זכויות חברתיות וחופש עיסוק. כל אחד מסוגיות היסוד הנדונות בספר כוללת התייחסות לשלושה רבדים עיקריים: תיאור של ההתפתחות ההיסטורית של הדין בישראל בסוגיה הנדונה; דיון תיאורטי, הכולל התייחסות לתיאוריות שפותחו במחקר האקדמי וכן לתפיסות מקובלות במשפט המשווה; ודיון מפורט בחקיקה ובפסיקה בישראל, הכולל הצגה של ההסדרים הנוהגים ודיון ביקורתי בהם על רקע הדיון התיאורטי. בהתאם לכך, חיבור זה מיועד לחוקרים שעוסקים בהערכה תיאורטית של הין הקיים, למשפטנים שעוסקים ביישום הדין ולציבור הרחב שיש לו עניין בדיני זכויות האדם במדינת ישראל.
Original languageHebrew
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Number of pages1056
ISBN (Print)9789654421515
StatePublished - 2016

Cite this