דמוקרטיה השתתפותית ומשילות משולבת: הילכו השתיים יחדיו (נגד המדינה)?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

גייל טלשיר במאמרה שואלת האם משילות משולבת דמוקרטית מחלישה את המדינה או מחזקת אותה; והאם קרבתה התיאורטית של המשילות המשולבת לדמוקרטיה ההשתתפותית מעצימה אותה או מראה דווקא כי שתיהן פועלות יחד לפגיעה בכוחה של המדינה. טלשיר מציגה בקצרה מודלים של דמוקרטיה, ומתארת את האופנים שבהם שירות המדינה מעוגן בתפיסה הדמוקרטית. היא שואלת האם התיאוריה של הדמוקרטיה ההשתתפותית והתפיסה של משילות משולבת אכן עולות בקנה אחד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמשילות משולבת בישראל (קובץ בעריכת נטע שר-הדר, ליהיא להט, יצחק גל-נור)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages35-54
Number of pages20
ISBN (Print)9789650211608
StatePublished - 2022

IHP publications

  • IHP publications
  • Bureaucracy
  • Civil service
  • Civil society
  • Democracy
  • Public administration
  • State, The

Cite this