"דער טויט פון אטא וויינינגער; פילאזאפישער שונד-ראמאן": א פארגעסן בשותפותדיק ווערק פון אהרן צייטלין און יצחק באשעוויס-זינגער

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageYiddish
Pages (from-to)393-402
Number of pages10
Journalירושלימער אלמאנאך
Volume29
StatePublished - 2012

Bibliographical note

כולל פרק מתוך הרומן האבוד, על-פי הפרסום בתוך "שריפטן; ליטערארישער חודש-זשורנאל (ווארשע)", 3-4 (1938) 5-8.

RAMBI Publications

  • Rambi Publications
  • Yiddish literature -- History and criticism
  • בשביס-זינגר, יצחק -- 1904-1991
  • וינינגר, אוטו -- 1880-1903
  • צייטלין, אהרן -- 1898-1973

Cite this