האודיסאה של המדינה הרגולטורית: ממושג רזה וחד־ממדי למושג עבה ורב־ממדי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה סוקר כמה הגדרות של המונח "רגולציה" ואת הקשר שלהן למדינה המודרנית (על תצורותיה), ומבקש למצוא הגדרה רחבה דיה שתוכל בעת ובעונה אחת "לסייע לנו להשתמש במושג בלי 'למתוח' אותו יתר על המידה, ולשומרו כמושג תאורטי רלוונטי מעבר למגבלות של עידן, אומה, אזור או סקטור מסוימים". לדעת לוי־פאור רגולציה אינה רק אופן פעולה מסוים של סוכנויות מדינה אלא מאפיין עמוק ומהותי של מדינות רבות שאפשר לקרוא להן "מדינות רגולטוריות"; מדינות אלה מבקשות לתבוע "את המונופול הלגיטימי על חקיקה, על אכיפה ועל ניטור של כללים רגולטורים". לוי־פאור משווה את גלגוליה והתפתחותה של המדינה הרגולטורית בארצות־הברית לזו שבאירופה ומראה שהמדינה הרגולטורית משתנה ממקום למקום ומזמן לזמן, והיא יכולה להופיע כבעיה או כפתרון. אמנם לוי־פאור אינו עוסק ישירות בתפקידה המכונן והראשוני של הרגולציה, אך הוא מניח יסודות מוצקים למחשבה על אודות ייחודה כצורה ממשלית חדשה ועל אודות קשריה למדינה בתצורתה העכשווית. מאמרו עוזר אפוא לראות רגולציה כחורגת ממימוש קונקרטי בתחום מסוים וכמתקיימת מחוץ למוסד שלטוני מסוים. כך אפשר להתחיל ולתאר את הרגולציה — עם המדינה הרגולטורית — כבעלת מבנים אידאולוגיים עמוקים המצדיקים את השליטה המדינתית ומכוננים יחסים מסוגים שונים בין האזרח לבין המדינה ובין האזרחים עצמם.
Original languageHebrew
Title of host publicationמסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (קובץ בעריכת ישי בלנק, דוד לוי-פאור, רועי קרייטנר)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages23-45
Number of pages23
ISBN (Print)9789659165841
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Delegated legislation
  • State, The

Cite this