האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית (חלק ב'): השפעת הרכב האוכלוסייה בירושלים על תקציב העירייה

Translated title of the contribution: The Ultra-Orthodox Jews and Municipal Authority Part II: Budgetary Effects of the Demographic Composition in Jerusalem

Research output: Book/ReportBook

Abstract

במאמר זה נאמדו ההכנסות של עיריית ירושלים מארנונה למגורים על בסיס נתוני סקר הכנסות משקי הבית לשנת 1995. נערכה השוואה בין תשלומי הארנונה של האוכלוסייה החרדית לבין התשלומים של האוכלוסייה הלא-חרדית, תוך דגש על ההנחות והפטורים מארנונה למגורים בשתי קבוצות אוכלוסייה אלו. עבודה זו מנסה להסיט את אור הזרקורים בדיון הציבורי מהפערים הקיימים לכאורה בהקצאת תקציבים ציבוריים לטובת האוכלוסייה החרדית, לכיוון ההבדלים משמעותיים בתשלום המסים ובפרט בתשלום מסי הארנונה.
Translated title of the contributionThe Ultra-Orthodox Jews and Municipal Authority Part II: Budgetary Effects of the Demographic Composition in Jerusalem
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל
Number of pages39
StatePublished - 1999

Publication series

Nameמחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל
No.82

Cite this