האומנות בירושלים בימי הבית השני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה דן במאפייניהם, במורכבותם ובהשתנותם של גופי הממצא האומנותי העיקרי מן העיר בחלוף הזמן, בגבולות העת הזו. בראשית הדברים נידונים בקצרה הגישה הלא-פיגורטיבית ביהדות ומשמעותם של המוטיבים הנפוצים באומנות היהודית בימי הבית השני. אחרי כן ניסקרים עיקרי הממצאים לפי קטגוריות, תוך כדי הדגשת העיטור האדריכלי ובייחוד העיטורים של אזור הר הבית, והעיטור של הקברים המפוארים בנקרופוליס העירוני. עוד נידונים רצפות הפסיפס, ציורי הקיר וגילופי האבן כגון רהיטי אבן, גלוסקמאות וסרקופגים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר ירושלים
Subtitle of host publicationבימי הבית השני, 332 לפסה"נ - 70 לסה"נ
Editorsישעיהו גפני, רוני רייך, יהושע שוורץ
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת יד יצחק בן צבי
Pages 527-568
ISBN (Print)9789652174284
StatePublished - 2020

IHP publications

 • IHP publications
 • Architecture, Ancient
 • Eretz Israel -- Antiquities -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
 • Hellenism
 • Herod -- I -- King of Judea -- 73 B.C.-4 B.C
 • Impact
 • Jerusalem (Israel) -- History -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
 • Jerusalem Old City (Israel)
 • Jewish art
 • Mosaics
 • Mural painting and decoration
 • Ossuaries
 • Sarcophagi
 • Temple Mount (Jerusalem, Israel)
 • Temple of Jerusalem (Jerusalem, Israel)

Cite this