האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עבודה זו מוצאת לראשונה מגמה כמעט רצופה מאז אמצע שנות התשעים של צמצום פער ההכנסות בין משקי בית משתי קבוצות המוצא (אירופה/אמריקה לעומת אסיה/אפריקה). בשנת 2011 עמד פער ההכנסה נטו על 27 אחוזים וזאת לעומת כ-40 אחוזים באמצע שנות התשעים. באופן פרדוקסלי, נראה שעליית אי השוויון בין משכילים לבלתי משכילים היא האחראית להמראה הכלכלית של יוצאי אסיה/אפריקה. עלייה זו בתשואה להשכלה גבוהה יצרה כוח משיכה גדול יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה (יוצאי אסיה/אפריקה) להגדיל את ההשקעה בהשכלה. השערה זו עקבית עם התרחבות רמת ההשכלה של יוצאי אסיה/אפריקה, שהייתה מהירה יותר מזו של ילידי ישראל שמוצאם מאירופה/אמריקה. עבודה זו גם חושפת שיפור ניכר בייצוגיות של קבוצת המוצא אסיה/אפריקה לאורך שלושת העשורים האחרונים. השיפור התבטא בירידה חדה של משקל משקי הבית שמוצאם אסיה/אפריקה בשני העשירונים התחתונים ועלייה ניכרת בייצוגיות בעשירונים העליונים. בשנתיים האחרונות של התקופה הנחקרת השתווה לראשונה חלקה של קבוצת המוצא אסיה/אפריקה בעשירון העליון לחלקה באוכלוסייה. עוד מגלה מחקר זה כי הפער בשכר בין עובדים משתי קבוצות המוצא הוא גדול מן המתחייב מההבדלים הנמדדים ברמת ההשכלה. יבשת המוצא מסבירה כ-10 אחוזים מפער השכר אצל גברים וכ-5 אחוזים אצל נשים. יש לציין כי שני אומדנים אלו סובלים מתנודתיות רבה ביותר בין השנים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)107-152
Number of pages46
Journalרבעון לכלכלה
Volume60
Issue number1-4
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Multiculturalism
  • Social integration
  • Wage differentials
  • פער חברתי
  • פערי שכר
  • רב-תרבותיות

Cite this