האם קיימת יריבות בין שיויון בחלוקת הכנסות להתפתחות כלכלית? המקרה של ישראל

Research output: Working paper/preprintDiscussion paper

Abstract

​עבודה זו מראה כי עקומת קוזנץ, לפיה אי השיויון בחלוקת ההכנסות מתרחב בשלביה הראשוניים של ההתפתחות הכלכלית ומתכווץ בשלביה המאוחרים, תקפה למשק הישראלי לתקופה 1950 עד 1991. עוד נמצא כי עליית שיעור האבטלה מרחיבה את הפערים בחלוקת ההכנסות, והשפעה זו גדולה מזו של האינפלציה שאף היא פועלת באותו כיוון. לעומת זאת נמצא, כי תשלומי ההעברה פועלים, בדרך כלל, להגדיל את השיויון בחלוקת ההכנסות. לבסוף, לא נמצאה תמיכה להשערה שחוק שכר מינימום הביא לשיפור בחלוקת ההכנסות.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherבנק ישראל, מחלקת המחקר
Number of pages47
StatePublished - Jul 1993

Publication series

Nameסדרת מאמרים לדיון (בנק ישראל. מחלקת המחקר)
Publisherבנק ישראל, מחלקת המחקר
No.93.05

Cite this