האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

דפנה אפרת, מאיר חטינה, דניאלה טלמון-הלר, נחמיה לבציון, עטאללה קופטי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם ועד ימינו. הקורס בוחן כיצד ובאילו נסיבות התגבשו כמה מתפיסות היסוד של האסלאם ומוסדותיו, ואילו שינויים עברו בתמורות שידע העולם המוסלמי. כמסגרת וכרקע הכרחיים להבנת הדינמיקה של דת האסלאם משולב בקורס מידע בסיסי על דת האסלאם ועל ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של ארצות האסלאם. בלימוד דינמיקה זו כוונת הקורס היא ליצור רצף היסטורי של דת האסלאם מהאסלאם הקלאסי לאסלאם המודרני. -- ידיעון האו"פ.
Original languageHebrew
Place of Publicationרמת אביב, תל אביב
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Number of pages2
ISBN (Print)9650606491 (V.2), 9650606491, 9789650609818 (V.4), 9789650609818
StatePublished - 2003

Cite this