הבדלים חברתיים ודפוסי תקשורת הוריים מילוליים ולא-מילוליים: עדויות להנצחת ההבדלים החברתיים לצד מגמות של שינוי חברתי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הקשר בין הבדלים חברתיים ודפוסי תקשורת הוריים הוא נושא מרכזי בתחום חינוך ילדים. מחקרים רבים מצביעים על ההשלכות המשמעותיות של דפוסי התקשורת ההוריים על ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית, החברתית והתקשורתית של הילד. במחקר תועדו ונותחו 160 אינטראקציות הורה-ילד: 80 בקרב משפחות ממעמד חברתי-כלכלי גבוה ו-80 בקרב משפחות ממעמד חברתי-כלכלי נמוך. הבדלים חברתיים הוגדרו על פי מצב חברתי-כלכלי של ההורים, הכולל מרכיבים כלכליים בנוסף למרכיבים של השכלת ההורים. מערך המחקר היה מערך מעורב רב-גורמי. תרומתו הייחודית של מחקר זה בניתוח הקשר שבין המסרים המילוליים והלא- מילוליים שהורים מעבירים לילדיהם לבין הבדלים חברתיים בישראל. ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים מובהקים בתקשורת המילולית ובתקשורת הלא-מילולית בין מעמדות חברתיים-כלכליים שונים. המחקר חושף קשר בין המעמד החברתי-כלכלי ודפוסי תקשורת הוריים, הנמצאים באינטראקציה עם מין ההורה, מין הילד ורמת הקושי של המשימה. עוד עולה מהמחקר כי קיים פער בין המסרים המועברים בתקשורת המילולית לאלה המועברים בתקשורת הלא-מילולית. מממצאי המחקר נגזרות מסקנות המצביעות על מגמות של שימור חברתי, שיש בהן עדויות להנצחת הבדלים חברתיים לצד מגמות של שינוי חברתי. מסקנות המחקר שופכות אור על ההשלכות התאורטיות והיישומיות של ההבדלים החברתיים בישראל.
Original languageHebrew
Pages (from-to)6-30
Number of pages25
Journalקשת: כתב עת למדעי הרוח והחברה
Volume1
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications
  • Conversation
  • Discourse analysis
  • Interpersonal communication
  • Nonverbal communication
  • Parent and child
  • Social change
  • Social stratification
  • Style, Literary

Cite this