הביוגרפיה של עם ישראל: לידה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מתמקד ברגע הלידה בביוגרפיה של ישראל המקראית, כפי שהוא מעוצב בפרקים הראשונים של ספר שמות. ייצוג הולדתו של עם אינו עניין של מה בכך. ברצונה של המחברת לטעון, שבמקרה זה ההאנשה של האומה מתאפשרת בעזרת שזירה של שתי ביוגרפיות: הסיפור על הולדת משה והסיפור על הולדת עם ישראל. במילים אחרות, הפרקים הפותחים את ספר שמות מציגים בפנינו יישום של מיתוס לידת הגיבור ברמה הלאומית באמצעות העמדת תולדותיהם של משה ושל האומה אלה מול אלה. המאמר דן בסיפור המקראי על ראשיתו או "לידתו" של עם ישראל במצרים במונחי האנתרופולגיה ההיסטורית, תורות הלאומיות החדשות והנרטולוגיה. המחברת מראה, כי בסיפור המקראי שזורות ההיסטוריה והספרות בצורה גלויה יותר מאשר בהיסטוריוגרפיה המודרנית (שאותה מרבים לחקור בנדיקט אנדרסון, הומי באבא ודומיהם), ומשום כך זהו טקסט מאלף לבחינת הבסיס הנרטיבי של עמים. באמצעות התחקות אחרי מטפורות הלידה בסיפור היא מראה כיצד האנשתו של עם ישראל מקנה ממשות וכוח למונח המופשט 'עם'.
Original languageHebrew
Title of host publicationספרות והיסטוריה
Editorsרעיה כהן, יוסי מאלי
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages45-61
Number of pages17
ISBN (Print)9652271349
StatePublished - 1999

IHP publications

  • IHP publications
  • Bible -- Exodus
  • Childbirth
  • Jews
  • Jews -- History -- To destruction of the First Temple, 586 B.C
  • Nationalism
  • Revenge

Cite this