הביוגרפיה של עם ישראל: ספרות ולאומיות במקרא

Research output: Book/ReportBook

Abstract

העם במקרא מדומיין בעיקר כאדם. ספר זה בוחן את המרקם המטפורי העשיר שבאמצעותו מתעוררת לחיים דמות קולקטיווית זו ומתחקה אחר ייצוגם של שלבים שונים בחיי העם - מלידה במצרים, דרך יניקה במדבר וכלה בחניכה שאין לה סוף מוגדר. בטקסט המקראי, לטענת המחברת, שזורות ההיסטוריה והספרות בצורה גלויה יותר מאשר בהיסטוריוגרפיה המודרנית, ומשום כך זהו טקסט מאלף לבחינת הבסיס הנרטיבי של עמים. "עורפו הקשה" של העם זוכה כאן לקריאה חתרנית המדגישה את ערכן של התלונות נגד הקו הלאומי הרשמי, המקרא מתגלה לא רק כמקור למיתוסים לאומיים אלא גם כטקסט המציע ביקורת מופתית על הנחות היסוד של חלומות קולקטיוויים. היחסים הסבוכים בין העם המרדן לאל - הנעים בין קירבה ייחודית לבין זעם ואכזבה - מוגדרים כביטוי חודר של אמביוולנטיות לאומית. כמו כן עוסק הספר במורכבות המגדרית המאפיינת את יחסי העם והאל.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים; תל-אביב
Publisherמכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד
Number of pages136
StatePublished - 2001

Publication series

Nameהקשרים
Publisherמכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד

Cite this