הביורוקרטיה של הכיבוש: משטר היתרי התנועה בגדה המערבית, 2006-2000

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר פורש בפני הקורא את המנגנונים הביורוקרטיים של הכיבוש בגדה המערבית. באמצעות שימוש בחומרים משפטיים, מסמכים אדמיניסטרטיביים, ראיונות ותצפיות חושפת המחברת את מערכת ניהול האוכלוסין, את משטר ההיתרים ואת ההגבלות על תנועתם של פלסטינים תושבי הגדה המערבית. מנגנונים אלו מתאפשרים בזכות דינמיקה ארגונית מורכבת הסמויה מעיני הציבור.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
ISBN (Electronic)9789650206604
StatePublished - 2012

Publication series

Nameסדרת הקשרי עיון וביקורת
Publisherמכון ון ליר

Cite this